BẢN TIN NỔI BẬT

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021

Nhằm tuyên truyền và phát triển văn hóa đọc trong Trường Đại học Đồng Tháp nói riêng, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng động nói chung, Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng và BCH Hội Sinh viên trường phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021

GIỚI THIỆU SÁCH HAY

Video giới thiệu sách hay