Hướng dẫn tra cứu tài liệu đang mượn

Bước 1: Đăng nhập vào trang web Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng http://thuvien.dthu.edu.vn.

Bước 2: Chọn mục "Tra cứu tài liệu"

Bước 3: Chọn mục "Đăng nhập" góc trên phía bên phải giao diện, nhập tên đăng nhập và mật khẩu do Trung tâm cấp.

Bước 4: Chọn "Tài liệu đang mượn" để xem thông tin về: Số lượng đã mượn, thời gian mượn, hạn trả tài liệu,... và các thông tin khác.

* Lưu ý: Trong quá trình tra cứu, tìm kiếm có vấn đề gì chưa rõ. Xin vui lòng liên hệ với viên chức Trung tâm để được hỗ trợ và hướng dẫn.

- Địa chỉ liên hệ: Phòng Thông tin - Thư mục và Nghiệp vụ thư viện, P.203, Tầng 2, Nhà H1.

- Số điện thoại: 027 78 58 38 68 - 0367 19 61 79.