Hướng dẫn tra cứu tài liệu đang mượn

Bước 1. Đăng nhập vào trang web Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng http://thuvien.dthu.edu.vn.

Bước 2. Chọn mục "Tra cứu tài liệu"

Bước 3. Chọn mục "Đăng nhập" góc trên phía bên phải giao diện, nhập tên đăng nhập và mật khẩu do Trung tâm cấp.

Bước 4. Chọn "Tài liệu đang mượn" để xem thông tin về: Số lượng đã mượn, thời gian mượn, hạn trả tài liệu,... và các thông tin khác.

Lưu ý: Trong quá trình tra cứu, tìm kiếm có vấn đề gì chưa rõ. Xin vui lòng liên hệ với viên chức Trung tâm để được hỗ trợ và hướng dẫn.

- Địa chỉ liên hệ: Phòng Nghiệp vụ, P.203, Tầng 2, Nhà H1.

- Số điện thoại: 027 78 58 38 68 - 0367 19 61 79.