Hướng dẫn cấp thẻ thư viện và kích hoạt tài khoản thư viện điện tử

Quy trình cấp thẻ thư viện và kích hoạt tài khoản thư viện điện tử

Bước 1. Đăng ký và nộp lệ phí làm thẻ thư viện là: 60.000đ/thẻ/khóa học.

Bước 2. Nhập thông tin.

Bước 3. In thẻ và kích hoạt tài khoản thư viện điện tử.

Bước 4. Cấp thẻ và tài khoản thư viện điện tử cho người sử dụng.