Hướng dẫn tra cứu tài liệu điện tử

Bước 1: Tại trang web Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng http://thuvien.dthu.edu.vn chọn vào mục “Tra cứu tài liệu”.

Bước 2: Chọn mục “Đăng nhập”, nhập tên đăng nhập và mật khẩu do Trung tâm cấp.

Bước 3: Chọn “Bộ sưu tập số”, nhập tên tài liệu hoặc tên tác giả vào ô “Tìm kiếm” để tìm tài liệu.

* Lưu ý:

- Chỉ nên nhập tên tài liệu hoặc tên tác giả.

- Khi nhập tên tài liệu hoặc tên tác giả thì phải có dấu (đối với tiếng Việt và các tiếng nước ngoài có dấu). Ví dụ: Minh triết Hồ Chí Minh

Bước 4: Chọn vào chữ “Tìm kiếm” để hệ thống tiến hành tìm kiếm tài liệu.

Bước 5: Hệ thống sẽ hiện ra kết quả bạn đọc cần tìm, khi tìm được tài liệu phù hợp với nhu cầu của mình, bạn đọc chọn “Nhan đề của 01 tên tài liệu cần xem trực tuyến.

Bước 6: Hệ thống sẽ hiện ra đầy đủ thông tin của 01 tài liệu cần xem trực tuyến. Bạn đọc vui lòng chọn vào chữ “Xem toàn văn” để xem tài liệu.

* Lưu ý: Trong quá trình tra cứu, tìm kiếm và xem trực tuyến tài liệu không được. Xin vui lòng liên hệ với viên chức Trung tâm để được hỗ trợ và hướng dẫn.

- Địa chỉ liên hệ: Phòng Thông tin - Thư mục và Nghiệp vụ thư viện, P.203, Tầng 2, Nhà H1.

- Số điện thoại: 027 78 58 38 68 - 0367 19 61 79.