BẢN TIN NỔI BẬT

THƯ VIỆN ĐH ĐỒNG THÁP - THÔNG BÁO

Về việc làm thẻ thư viện cho sinh viên khóa tuyển sinh 2017

Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2017-2018 về việc làm thẻ thư viện cho sinh viên khóa tuyển sinh 2017. Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng thông báo đến sinh viên khóa tuyển sinh 2017

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị triển khai kiến tập sư phạm năm học 2017 – 2018

Sáng ngày 25/10, tại Phòng họp Hiệu bộ, Trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức Hội nghị triển khai kiến tập sư phạm năm học 2017 – 2018 với nội dung xây dựng, góp ý, điều chỉnh, giải đáp các thắc mắc và thống nhất chung hoạt động kiến tập sư phạm dành cho sinh viên của Trường.

GIỚI THIỆU SÁCH HAY