BẢN TIN NỔI BẬT

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

TỔNG QUAN THƯ VIỆN ĐH ĐỒNG THÁP

Lịch sử hình thành của Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng - Trường ĐH Đồng Tháp

Trung tâm TT - TV Lê Vũ Hùng - Trường Đại học Đồng Tháp hiện nay là tiền thân của Thư viện Trường Trung học Sư phạm Đồng Tháp (1975), Trường Cao đẳng Sư phạm (1977), Trường Sư phạm Mẫu giáo Đồng Tháp (1980), Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục (1982) hợp nhất vào năm 1989.

THƯ VIỆN ĐH ĐỒNG THÁP - THÔNG BÁO

GIỚI THIỆU SÁCH HAY