Hướng dẫn sử dụng CSDL tạp chí SAGE

Cơ sở dữ liệu sử dụng địa chỉ IP tĩnh của Trường ĐH Đồng Tháp. Khi sử dụng mạng Internet của Trường người sử dụng có thể đăng nhập vào xem toàn văn và tải về các tài liệu cần thiết.

Cơ sở dữ liệu tạp chí Sage bao gồm: 962 tạp chí khoa học chuyên ngành Khoa học Xã hội & Nhân văn, Kinh doanh & Quản lý, Xã hội học, Tâm lý học, Khoa học & Công nghệ, Kinh tế & Phát triển, Giáo dục, Dân tộc học Gia đình, Nghiên cứu Giới tính, Khoa học Thông tin, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học, Quản lý & Tổ chức, Tiếp thị & Khách sạn, Triết học, Chính trị & Quan hệ Quốc tế, Quan hệ, Hành chính Công, Nghiên cứu Khu vực, Phương pháp Nghiên cứu Khoa học, Công tác Xã hội & Chính sách Xã hội Giáo dục đặc biệt, Nghiên cứu Đô thị và Quy hoạch, Nghiên cứu Dược phẩm, Luật, Khoa học Ứng dụng, Khoa học Trái đất, Khoa học Đời sống , Nhân chủng học & Khảo cổ học, Truyền thông, Khoa học Pháp y, Nghiên cứu Văn hóa, Địa chất, Lịch sử, Kỹ thuật & Khoa học Máy tính,...

Bước 1. Truy cập webiste https://journals.sagepub.com

Nếu biểu tượng của tổ chức Dong Thap được sáng lênngười sử dụng sẽ được phép truy cập toàn văn các dữ liệu

Bước 2. Gõ từ khóa cần tìm vào ô tìm kiếm

Bước 3. Xem thông tin kết quả tìm kiếm

Bước 4. Chọn 1 tên tạp chí cần xem

Bước 5. Trang hiển thị 1 nội dung (1 bài tạp chí)