Lịch sử hình thành

Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng, Trường Đại học Đồng Tháp tiền thân là Thư viện Trường Trung học Sư phạm Đồng Tháp (1975), Trường Cao đẳng Sư phạm (1977), Trường Sư phạm Mẫu giáo Đồng Tháp (1980), Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục (1982) hợp nhất vào năm 1989, gồm 5.000 đầu sách, tương ứng với 25.000 quyển. Cơ sở đặt tại một dãy phòng học được cải tạo thành thư viện mang tên Thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp. Đến đầu năm học 2002 – 2003 Nhà trường được nâng cấp thành Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp, thư viện được chuyển sang cơ sở mới khang trang, rộng rãi hơn để phục vụ bạn đọc với tên gọi Thư viện Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp.

Hình ảnh Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng

Tháng 9/2008 Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp chuyển thành trường đại học đa ngành, để đào tạo nguồn nhân lực cho đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng, thư viện được mang tên mới gắn liền với tên Nhà trường là Thư viện Trường Đại học Đồng Tháp. Hơn ba thập niên qua Thư viện hoạt động chủ yếu dưới hình thức truyền thống (tìm sách trên hộp phích, mượn/trả sách bằng thẻ giấy và sổ ghi chép…).

Đến năm 2010 được sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Trường về công tác thư viện nên đã trang bị nhiều sách, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ cho đào tạo đa ngành, nhằm đáp ứng nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo thông qua quá trình dạy – học của người dạy và người học. Nhà trường đã trang bị phần mềm quản lý thư viện ILIB đưa vào hoạt động, đã giúp cho công tác phục vụ bạn đọc tốt hơn, nhanh hơn và  khoa học hơn. Đến ngày 08 tháng 01 năm 2013 được Hiệu trưởng Nhà trường ký quyết định đổi tên Thư viện trường thành Thư viện Lê Vũ Hùng. Ngày 13 tháng 01 năm 2015 đổi tên Thư viện Lê Vũ Hùng thành Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng. Đến ngày 05 tháng 11 năm 2020 Hội đồng trường Trường Đại học Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐT về việc đổi tên Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng thành Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng trực thuộc Trường Đại học Đồng Tháp.

 

Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng gồm các phòng chức năng sau:

1. Phòng Mượn (Nhà Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng)

2. Phòng Đọc (Tầng 3 - Nhà Hỗ trợ dạy học H1)

3. Phòng Tài liệu tham khảo Sau Đại học (Phòng 202 -Tầng 2 - Nhà Hỗ trợ dạy học H1)

4. Phòng Nghiệp vụ (Phòng 203 - Tầng 2 - Nhà Hỗ trợ dạy học H1)

5. Phòng Giám đốc (Phòng 201 - Tầng 2 - Nhà Hỗ trợ dạy học H1)