Hướng dẫn tra cứu tài liệu in

Bước 1. Tại trang web Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng http://thuvien.dthu.edu.vn chọn vào mục “Tra cứu tài liệu”

Bước 2. Chọn tìm “Cơ bản”, nhập tên tài liệu vào ô “Nhan đề” hoặc tên tác giả vào ô “Tên tác giả” để tìm tài liệu

* Lưu ý:

- Chỉ nên nhập tên tài liệu hoặc tên tác giả.

- Khi nhập tên tài liệu hoặc tên tác giả thì phải có dấu (đối với tiếng Việt và các tiếng nước ngoài có dấu). Ví dụ: Văn học Việt Nam.

Bước 3. Chọn vào chữ “Tìm kiếm” để hệ thống tiến hành tìm kiếm tài liệu.

Bước 4. Hệ thống sẽ hiện ra kết quả bạn đọc cần tìm, khi tìm được tài liệu phù hợp với nhu cầu của mình, bạn đọc hãy chọn vào chữ “Vị trí tài liệu của 1 tên tài liệu cần mượn và kiểm tra tình trạng tài liệu:

- Nếu hiển thị “Đang mượn” nghĩa là tài liệu đã có người mượn.

- Nếu hiển thị “Trong kho sẵn sàng cho mượn” thì tài liệu hiện đang có trong kho. Bạn đọc vui lòng ghi lại “Mã Đăng ký cá biệt”.

Lưu ý:

- Tài liệu có ký hiệu KM “Kho Mượn” và KGT “Kho Giáo trình”  bạn đọc được mượn tài liệu về nhà.

- Tài liệu có ký hiệu KD “Kho Đọc” bạn đọc chỉ được đọc tài liệu tại Phòng Đọc.

Bước 5. Chọn vào chữ  “Tổng quan” ghi lại “Chỉ số phân loại DDC và nhan đề tài liệu” để vào kho tìm tài liệu. Ghi lại thông tin theo mẫu sau: 

Ví dụ:

- Phân loại DDC: 895.922

- Nhan đề tài liệu: Văn học Việt Nam

* Ý nghĩa:

- 895.922 là ký hiệu tài liệu nằm ở kệ 800->895.

- V115H là mã hóa của tên tài liệu (tài liệu trên kệ xếp theo 895.922 và mã hóa tên tài liệu tăng dần A->Z)

- Kho mượn trong kho đang sẵn sàng là tài liệu đang có tại kho mượn

- KM.0003979 là số đăng ký cá biệt của tài liệu (Mã kho)

Qui tắc tìm sách trong kho: Lại đúng kệ, tìm đúng mã phân loại, tìm đúng mã hóa tên tài liệu.