Dịch vụ thư viện

- Cung cấp thông tin theo nhu cầu của người đọc.

- Trả lời các câu hỏi của bạn đọc liên quan đến thông tin thư viện.

- In ấn

- Scan, đánh máy, photocopy tài liệu.

- Cho thuê phòng máy phục vụ lớp học