Dịch vụ của Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng

1. Dịch vụ miễn phí

- Mượn - trả tài liệu.

- Đọc tài liệu, luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp, báo, tạp chí.

- Hỗ trợ bạn đọc tìm tin.

- Hỗ trợ phòng học nhóm.

2. Dịch vụ thu phí

- Sao chụp tài liệu, luận văn, luận án theo yêu cầu (sách200đ/1trang, luận văn luận án: 3000đ/1 trang).

- Thủ tục làm thẻ Thư viện: Bạn đọc nộp 01 ảnh 3x4, kèm theo thông tin và lệ phí làm thẻ là: 40.000đ/thẻ/khóa học (nhận lại chậm nhất là 15 ngày sau khi lớp gửi mẫu đăng ký về Trung tâm)

- Hỗ trợ đặt mua sách, tài liệu các loại.