Dịch vụ của Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng

1. Dịch vụ miễn phí

- Mượn - trả tài liệu.

- Đọc tài liệu, luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp, báo, tạp chí.

- Hỗ trợ tìm tin theo yêu cầu.

- Hỗ trợ phòng học nhóm.

2. Dịch vụ thu phí

- Cấp thẻ thư viện.

- Hỗ trợ đặt mua sách, tài liệu các loại.