Lịch làm việc

Thời gian làm việc: Từ ngày 02/6/2018 đến ngày 19/8/2018

- Buổi Sáng: Từ 7h30 đến 11h30
- Buổi Chiều: Từ 13h30 đến 15h30

 

Stt Tên thòng Làm việc Nghỉ
1 Phòng Mượn Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 7, Chủ nhật
2 Phòng Đọc Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 7, Chủ nhật
3 Phòng Tài liệu tham khảo Sau đại học Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 7, Chủ nhật
4 Phòng Thông tin Thư mục và Nghiệp vụ thư viện Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 7, Chủ nhật