Cơ sở vật chất - Hạ tầng công nghệ thông tin

Cơ sở vật chất

- Số lượng chỗ ngồi phục vụ bạn đọc khoảng 450 chỗ, được trang bị cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu đa dạng của cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên như: Sofa, bàn đọc bát giác, bàn tròn, bàn tam giác, ghế nệm xoay,....

- Kệ sách: 262 kệ

...

Hạ tầng công nghệ thông tin

- Cổng an ninh: 03 bộ

- Cổng xoay: 01 bộ

- Hệ thống trả và phân loại tài liệu tự động: 01 hệ thống

- Trạm thủ thư (Ghi thông tin lên chip RFID): 01 cái

- Trạm mượn/trả tài liệu tự động: 02 cái

- Máy kiểm kê, tìm kiếm tài liệu tự động: 01 cái

- Máy vi tính cảm ứng (Tra cứu tài liệu, đọc tài liệu điện tử): 10 cái

- Máy vi tính (Chuyên môn và phục vụ) : 61 cái

- Máy Scan (Bán tự động): 02 cái

- Máy in thẻ nhựa: 01 cái

- Máy in giấy: 07 cái

- Máy photo: 01 cái

- Máy quét mã vạch: 03 cái

- Máy lạnh: 31 cái

- Ti vi: 03 cái

- Camera: 08 cái

- Thiết bị phát wifi: 09 cái