Sách hay 2016

Giới thiệu quyển sách Con voi xa đàn

Tác phẩm: Con voi xa đàn Trình bày: Lê Thanh Phương - Thư viện tỉnh Gia Lai

Giới thiệu quyển sách Con voi xa đàn

Tác phẩm: Con voi xa đàn Trình bày: Lê Thanh Phương - Thư viện tỉnh Gia Lai

Giới thiệu Bài dự thi

Dự thi "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019" Thí sinh: Cao Hoàng Vân Lớp 5H4 Trường Tiểu học Chu Văn An - Ngô Quyền - Hải Phòng