Hướng dẫn sử dụng CSDL tạp chí EMERALD

Cơ sở dữ liệu sử dụng địa chỉ IP tĩnh của Trường ĐH Đồng Tháp. Khi sử dụng mạng Internet của Trường người sử dụng có thể đăng nhập vào xem toàn văn và tải về các tài liệu cần thiết.

Cơ sở dữ liệu tạp chí Emerald bao gồm: 160 tạp chí khoa học chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế, Kinh doanh, Kế toán và Tài chính, Thuế và Kiểm toán, Kinh tế Xây dựng và Môi trường, Đạo đức Kinh doanh và Pháp luật, Kinh tế, Giáo dục, Doanh nghiệp và Đổi mới, Quản lý Môi trường, Kinh tế Tài nguyên, Quản lý Đất đai, Quản lý chăm sóc sức khỏe và các vấn đề xã hội, Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý tri thức, Kinh doanh quốc tế, Nghiên cứu phát triển, Khoa học thư viện và quản lý thông tin, Tiếp thị, Quản lý trong kỹ thuật và công nghiệp, Quản lý hậu cần, Nghiên cứu tổ chức, Đo lường hiệu suất và quản lý, Nghiên cứu quản lý khu vực, Định giá / Thẩm định, Bất động sản, Kinh tế ứng dụng, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế chính trị, Nghiên cứu xã hội và chính sách công, Nghiên cứu chiến lược, Du lịch - Nhà hàng & Khách sạn, Quản lý dự án,...

Bước 1. Truy cập webiste https://www.emerald.com/insight/ 

Nếu hiển thị Welcome Dong Thap University người sử dụng sẽ được phép truy cập toàn văn các dữ liệu

Bước 2. Gõ từ khóa cần tìm vào ô tìm kiếm

Bước 3. Xem thông tin kết quả tìm kiếm

Bước 4. Chọn 1 tên tạp chí cần xem

Bước 5. Trang hiển thị 1 nội dung (1 bài tạp chí)

Bước 6. Trang hiển thị 1 tạp chí