05/05/2022

Mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long

Cuốn sách ghi lại quá trình phát triển Mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long từ đầu thế kỷ 20 đến nay, trên cơ sở các bài viết cho Hội thảo "Mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long" lần thứ 1 năm 2012 và các bài viết khác về Mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long khác.


Cuốn sách cung cấp thêm những tài liệu cho những nghệ sĩ tạo hình của các khu vực và những người yêu mến mỹ thuật cận hiện đại Việt Nam.


Cuốn sách gồm 3 phần:
Phần 1: Các bài tham luận tại Hội thảo Mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất
Phần 2: Nghệ sĩ tạo hình quê Đồng bằng sông Cửu Long được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật
Phần 3: Các nghệ sĩ tạo hình Đồng bằng sông Cửu Long là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam hiện đang công tác và sáng tác tại 13 tỉnh thành trong khu vực.

 Chi tiết:http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-50006.html
Xin trân trọng giới thiệu và hân hạnh phục vụ quý bạn đọc, tại Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng Trường ĐH Đồng Tháp.