27/04/2022

Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ

Sinh thời Bác Hồ luôn luôn dành cho cách mạng miền Nam và nhân dân miền Nam sự quan tâm và những tình cảm thân thương nhất, bởi đồng bào và chiến sĩ miền Nam là những người phải chịu nhiều đau khổ, hy sinh mất mát trong công cuộc chiến đấu giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Vào tháng 2 năm 1966, tại ngôi Nhà sàn ở Phủ Chủ tịch, Bác nói với các đồng chí trong Bộ Chính trị: "Đã bao lần tôi yêu cầu vào Nam, sao các chú không thu xếp cho tôi đi?... Sao các chú không để tôi đi… Bây giờ tôi còn đang khoẻ, đi lại thuận tiện… Không vào Nam Bộ được thì vào Khu V hay một vùng giải phóng nào đó cũng được… Các chú định lúc nào mới cho tôi đi? Tôi đề nghị mãi mà các chú vẫn cứ từ chối!". "Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà Miền Nam mong Bác nỗi mong cha Bác nghe từng bước trên tiền tuyến Lắng mỗi tin mừng tiếng súng xa." (Tố Hữu)

Cuốn sách bao gồm 32 tham luận và báo cáo tại Hội thảo khoa học "Bác Hồ với miền Nam - miền Nam với Bác Hồ", được sắp xếp thành 4 phần cơ bản:
Phần 1: Bác Hồ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta
Phần 2: Như có Bác Hồ trên mọi nẻo đường chiến đấu và chiến thắng
Phần 3: Bác Hồ trong trái tim của đồng bào các dân tộc tôn giáo
Phần 4: Miền Nam trong trái tim Bác, Bác sống mãi trong lòng đồng bào miền Nam


 Chi tiết: http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-35904.html
Xin trân trọng giới thiệu và hân hạnh phục vụ quý bạn đọc, tại Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng Trường ĐH Đồng Tháp.