19/05/2021

Chuyên mục giới thiệu sách Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quyển sách "Hồ Chí Minh: Người đi thức tỉnh tâm hồn"
Tác giả: Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản
Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2021
Số trang: 390 trang

Chủ tịch Hồ Chí Minh được UNESCO tôn vinh Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người cũng là nhà giáo dục vĩ đại của nhân dân ta, thời đại ta. Ông Hans d'Orville (Nguyên Phó Tổng Giám đốc UNESCO) tôn vinh Bác Hồ là Người thầy của văn hóa hòa bình, văn hóa khoan dung. Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc và đội ngũ người làm công tác giáo dục hiện nay và mai sau kho tàng vô giá những lời huấn đức bao quát nhiều lĩnh vực của sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ.

Cuộc đổi mới giáo dục hiện nay theo Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI và Chương trình giáo dục phổ thông mới sau năm 2020 có mục đích cao cả là hiện thực được mong ước của Bác Hồ làm cho “Non sông Việt Nam trở nên tươi đẹp, dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu…” (Thư Bác Hồ gửi học sinh khai giảng năm học 1945-1946).

Nhà giáo Đặng Quốc Bảo và Phạm Minh Giản kế thừa kết quả nghiên cứu của đồng nghiệp đã biên soạn cuốn sách “Hồ Chí Minh: Người đi thức tỉnh tâm hồn” theo năm nội dung:

1. Tâm nguyện/ huấn đức giáo dục của Bác Hồ.

2. “Tất Thành - Ái Quốc - Chí Minh/ Nếp nhà - Lập chí - Thân dân” (năm thời kỳ trong hành trình cuộc đời).

3. “Từ Nguyễn Ái Quốc” tỏa ra một nền văn hóa… có lẽ “nền văn hóa tương lai” (dân tộc - bằng hữu trên thế giới nói về

Bác Hồ).

4. Tinh thần “dục thành đại sự nghiệp” trong một số tứ thơ của Bác Hồ.

5. Các câu chuyện và hồi niệm về Bác.

Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng xin trân trọng giới thiệu và kính mời đến Quý bạn đọc đến tham khảo, nghiên cứu.