20/08/2018

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thư viện Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021 & Hội thảo “Thư viện Việt Nam hướng tới cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”

Ngày 15/8/2018, tại Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố Đà Nẵng, Hội Thư viện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 nhiệm kỳ 2018-2021 và Hội thảo “Thư viện Việt Nam hướng tới Cách mạng Công nghiệp 4.0”.

Tham dự Hội nghị - Hội thảo có bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, bà Kiều Thúy Nga - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Giới – Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hội An – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, cùng các đại biểu thuộc Ban Chấp hành Hội Thư viện Việt Nam và Giám đốc các thư viện thuộc Liên Chi hội Thư viện Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

alt

Ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam trình bày Báo cáo sơ kết hoạt động của Hội

Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo Sơ kết hoạt động Hội Thư viện Việt Nam 7 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ công tác 5 tháng cuối năm 2018, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, có trách nhiệm về các lĩnh vực hoạt động của Hội như công tác tập hợp trí thức, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thư viện; công tác tổ chức bộ máy và phát triển hội viên; công tác chuyên môn, nghiệp vụ, hợp tác quốc tế, tài chính, tổ chức Hội; những khó khăn, thách thức ngành Thư viện Việt Nam đang gặp phải trong giai đoạn hiện nay.

alt

Toàn cảnh Hội thảo“Thư viện Việt Nam hướng tới Cách mạng Công nghiệp 4.0”

Cùng ngày, Hội thảo “Thư viện Việt Nam hướng tới Cách mạng Công nghiệp 4.0” đã thu hút sự tham gia và trao đổi, thảo luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia thư viện trong ngành. Các ý kiến tại Hội thảo tập trung tham luận, thảo luận về các vấn đề: ảnh hưởng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với ngành thư viện ở Việt Nam; cơ hội, thách thức mà ngành cần nắm bắt trước ngưỡng cửa Cách mạng công nghiệp 4.0; thực tiễn hoạt động của các thư viện trong bối cảnh hiện nay; những giải pháp, kiến nghị của ngành thư viện Việt Nam khi hướng tới Cách mạng công nghiệp 4.0 trong tương lai. Bên cạnh những trao đổi và chia sẻ về chủ đề nêu trên, Hội thảo cũng lấy ý kiến của các đại biểu cho Sáng kiến “Tầm nhìn toàn cầu” của IFLA.

                                                                 alt

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm, với thông điệp Tầm nhìn toàn cầu của IFLA

Tin và ảnh: Bùi Thị Thủy

Nguồn: http://nlv.gov.vn