Thông báo về việc bổ sung đơn xin xác nhận đã hoàn thành việc trả hết tài liệu vào hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy

(07/06/2018 08:01:51)

Nhằm quản lí tốt nguồn tài liệu dùng chung cho toàn trường, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp không còn nợ tài liệu của Trung tâm Thông tin – Thư viện Lê Vũ Hùng, Nhà trường thông báo một số nội dung như sau:

Về việc làm thẻ thư viện cho sinh viên khóa tuyển sinh 2017

(20/04/2018 03:28:14)

Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2017-2018 về việc làm thẻ thư viện cho sinh viên khóa tuyển sinh 2017. Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng thông báo đến sinh viên khóa tuyển sinh 2017

Về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc vào các buổi trưa ngày trong tuần và thứ 7 tại Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng

(12/10/2017 03:45:18)

Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng xin thông báo về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc vào buổi trưa các ngày trong tuần (11h30’ – 13h30’) và ngày thứ 7

Về thời gian phục vụ bạn đọc tại Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng

(12/10/2017 03:48:18)

Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2017-2018, nhằm giúp cho bạn đọc có địa điểm để nghiên cứu và học tập góp phần tích cực vào hoạt động dạy – học của nhà trường. Bắt đầu từ ngày 05/9/2017 (thứ ba) Trung tâm sẽ mở cửa phục vụ bạn đọc vào buổi trưa của các ngày trong tuần