Website Tài liệu số Trường Đại học Đồng Tháp

(22/10/2021 03:25:18)

Địa chỉ truy cập: http://dthu.tailieu.vn

Thông báo về việc truy cập các Cơ sở dữ liệu tạp chí và sách nước ngoài miễn phí

(09/11/2021 05:26:09)

Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng xin giới thiệu đến Quý Thầy, cô và các bạn sinh viên, học viên việc sử dụng miễn phí CƠ SỞ DỮ LIỆU của 02 tạp chí điện tử SAGE, EMERALD và 03 sách điện tử của IGPUBLISHING, SPRINGER, ELSEVIER (thuộc Dự án Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ)

Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021

(12/05/2021 10:47:06)

Nhằm tuyên truyền và phát triển văn hóa đọc trong Trường Đại học Đồng Tháp nói riêng, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng động nói chung, Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng và BCH Hội Sinh viên trường phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021

Thông báo về việc bổ sung đơn xin xác nhận đã hoàn thành việc trả hết tài liệu vào hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy

(07/06/2018 08:01:51)

Nhằm quản lí tốt nguồn tài liệu dùng chung cho toàn trường, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp không còn nợ tài liệu của Trung tâm Thông tin – Thư viện Lê Vũ Hùng, Nhà trường thông báo một số nội dung như sau: