...
Phân loại DDC: 324.259 707 09
Tác giả: Hội động trung ương
Thông tin xb: H.: Chính trị quốc gia, 2004
Mô tả vật lý: 469 tr., 21 cm.
Từ khóa: Đảng cộng sản Viêt NamLịch sửViệt NamGiáo trình

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất