...
Thông tin xb: Giáo trình Tôn giáo học, Trần Đăng Sinh , Đào Đức Doãn
Mô tả vật lý: In lần 2
Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận chung về tôn giáo , đạo phật , đạo Kito , đạo I_xlam và một số tín ngưỡng và tôn giáo dân tộc ở Việt Nam .Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chủ trương của Đảng , chính sách của nhà nước về tôn giáo.
Từ khóa: Lí luậnTín ngưỡngTôn giáo họcGiáo trình

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất