...
Phân loại DDC: 338.707 1
Tác giả: Hoàng Xuân Cơ
Thông tin xb: H.: Giáo dục, 2005
Mô tả vật lý: 247 tr., 24 cm.
Từ khóa: Môi trườngKinh tế họcGiáo trình

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất