...
Phân loại DDC: 952.03
Thông tin xb: Hà Nội: Công An nhân dân, 2004
Mô tả vật lý: 359 tr., 19 cm.
Từ khóa: Nhật BảnThái Bình DươngLịch sửChiến tranh

Tìm kiếm thêm