...
Phân loại DDC: 338.959 7
Tác giả: Nguyễn, Văn Khánh
Thông tin xb: Hà Nội: Đại học quốc gia Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý: 415 tr.: Bảng , biểu đồ ;Phụ lục tr. 345 - 377, 24 cm
Từ khóa: Việt NamNguồn lựctrí tuệ

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất