...
Nhan đề dịch: Zero to one: notes on startups, or how to build future
Phân loại DDC: 658.11
Tác giả: Thiel, Peter
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2016
Mô tả vật lý: 274 tr., 21 cm.
Từ khóa: Doanh nghiệp móiTrần, Quốc KhánhPhổ biến sáng kiếnSản Phẩm mới

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất