...
Nhan đề dịch: Tên sách tiếng Anh: A splendid exchange: How trade shaped the world
Phân loại DDC: 382.09
Tác giả: Bernstein, William J.
Thông tin xb: Hà Nội: Thế giới. Cty sách Alpha, 2018
Mô tả vật lý: 600 tr, 24 cm.
Từ khóa: Chuyrn đềThương mại quốc tếLịch sử

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất