...
Phân loại DDC: 658.045 095 597
Tác giả: Lê, Quang Cảnh
Thông tin xb: Hà Nội: Chính trị quốc gia Sự thật, 2017
Mô tả vật lý: 312 tr., 21 cm.
Từ khóa: Việt Namkinh tế tư nhânmô hìnhQuản trịtập đoàn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất