...
Phân loại DDC: 338.4
Tác giả: Võ, Nguyên Thông
Thông tin xb: Đồng Tháp: Kinh tế quốc dân, 2016
Mô tả vật lý: 88 tr., 24 cm
Từ khóa: Kinh tếHọc phầnDu lịchPhát triển

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất