...
Phân loại DDC: 363.907 1
Tác giả: Phạm Đại Đồng
Thông tin xb: H.: Đại học kinh tế quốc dân, 2007
Mô tả vật lý: 247 tr., 21 cm.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất