...
Phân loại DDC: 657
Tác giả: Bùi Văn Trường
Thông tin xb: H.: Lao động., 2008.
Mô tả vật lý: 344 tr., 24 cm.
Từ khóa: Kế toán chi phí

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất