...
Phân loại DDC: 630.2
Tác giả: Lê Văn Khoa
Thông tin xb: H.: Giáo dục, 2000
Mô tả vật lý: 304 tr.: Ảnh trắng đen, 27 cm.
Từ khóa: Phân tích hóa líNông nghiệp

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất