11/11/2021

Thông báo thời gian phục vụ của Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng

Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng, Trường Đại học Đồng Tháp thông báo thời gian phục vụ, như sau:
 
Cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên có NHU CẦU SỬ DỤNG TÀI LIỆU của Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng xin vui lòng liên hệ với các viên chức, như sau:
- Phòng  Đọc: 0778 756 388  (Tô Lan Phương); 0933 778 805 (Lê Thị Thanh Yến)
- Phòng Mượn: 0939 705 267 (Nguyễn Thị Kiều Thương)
- Phòng Tài liệu tham khảo Sau đại học: 0971 127 108 (Nguyễn Hồng Điều)