03/06/2021

Thông báo về việc phục vụ tại Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng

Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng, Trường Đại học Đồng Tháp vẫn tổ chức phục vụ cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên đến học tập, nghiên cứu tại Trung tâm. Cụ thể như sau:
1. Thời gian: (từ thứ Hai đến thứ Sáu)
- Sáng: 7h30 đến 11h30
- Chiều: 13h30 đến 17h30
2. Địa điểm:
- Phòng Tài liệu Tham khảo Sau đại học (P202, tầng 2, H1)
- Phòng Đọc (Tầng 3, H1)
- Phòng Mượn (Nhà Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng)
Khi đến học tập, nghiên cứu tại Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng bạn đọc vui lòng thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19.
Trân trọng./.