25/04/2019

Về đại thắng mùa xuân 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn

 

Ngày 30 tháng 04 năm 1975, Ngày giải phóng miền Nam, Thống nhất Đất nước . Nhân kỉ niệm 35 sự kiện trọng đại này của đất nước. Nhà xuất bản chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách: “ Về đại thắng mùa xuân 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn”. Cuốn sách gồm ba chương: Chương I: Chính quyền Sài Gòn với hiệp định Pari  năm 1973; Chương II: Từ thất thủ Phước Long đến phòng tuyến Phan Rang; Chương III: Từ cửa tử Xuân Lộc đến sự sụp đổ hoàn toàn của chính quyền Sài Gòn.

Cuốn sách do tập thể tác giả công tác tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ biên soạn, tuyển chọn trên cơ sở tập hợp những tài liệu của chính quyền Sài Gòn thu thập, ghi chép về những sự kiện lịch sử diễn ra trong giai đoạn từ khi Hiệp định Pari  năm 1973 được kí kết đến kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước năm 1975. Cho dù qua tư liệu mà chính quyền Sài Gòn và báo chí phía bên kia để lại đã không thể phản ánh đầy đủ về biên niên sự kiện, về nguyên nhân thất bại và những thương vong, tổn thất của họ để lại kể từ sau khi Mỹ rút quân khỏi miền Nam, đặc biệt là trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Tuy nhiên, lịch sử luôn được quy chiếu trên cơ sở các sự kiện và sự thật, do vậy, cuốn sách có giá trị tham khảo, giúp cho bạn đọc có được thêm tư liệu theo hướng tiếp cận khác, để qua đó càng hiểu thêm về ý nghĩa vĩ đại của Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Chi tiết: http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-25813.html

Xin trân trọng giới thiệu và hân hạnh phục vụ quý bạn đọc, tại Trung tâm Thông tin- Thư viện Lê Vũ Hùng Trường ĐH Đồng Tháp.