25/04/2019

Biển, Đảo máu thịt quốc gia không gian sinh tồn của dân tộc

Biển, Đảo máu thịt quốc gia không gian sinh tồn của dân tộc / Ngô Văn Minh. - Đà nẵng : Đà nẵng, 2017. - 294tr. ; 21 cm.

Biển đảo Việt Nam là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam, được cha ông chúng ta dày công khai phá, quản lý từ hàng tram năm trước và truyền lại. Biển đảo với đất liền hợp lại thành phạm vi chủ quyền, là máu thịt quốc gia, không gian sinh tồn và phát triển  của dân tộc. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam đối với lịch sử dân tộc, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho đất nước phát triển bền vững.

Việc nghiên cứu về biển đảo Việt Nam nói chung, về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng cũng là một cách để thể hiện tinh thần yêu nước và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong thời gian qua, có rất nhiều công trình nghiên cứu về biển đảo Việt Nam  nói chung, về quần đảo Hoàng Sa nói riêng được biên soạn và xuất bản, trong đó phải kể đến tác phẩm “Biển, đảo máu thịt quốc gia, không gian sinh tồn của dân tộc” của PGS.TS Ngô Văn  Minh.

Quyển sách được hình thành trên cơ sở của 33 bài viết của nhiều tác giả đăng trên các báo, tạp chí, in chung một tập sách trong khoảng thời gian 15 năm qua, nay được tích hợp, bổ sung thêm với mục đích góp phần tập hợp tư liệu và cung cấp thêm những thông tin với trọng tâm vẫn là những vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo, trong đó có nội dung về người Quảng Nam – Đà Nẵng với chủ quyền biển đảo. Cuốn sách được xem như một bằng chứng có sức thuyết phục vào cuộc đấu tranh khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ta đối với  Hoàng Sa, Trường Sa và  với Biển Đông.

Chi tiết: http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-40670.html

Xin trân trọng giới thiệu và hân hạnh phục vụ quý bạn đọc, tại Trung tâm Thông tin- Thư viện Lê Vũ Hùng Trường ĐH Đồng Tháp.