25/04/2019

Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75

Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 / Trần Mai Hạnh. - tái bản có sữa chữa. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2015. -. - 552tr. ; 24 cm.

Nhân kỉ  niệm 40 năm ngày giải phóng miền nay, thống nhất đất nước , Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật tái bản có bổ sung quyển sách tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Quyển sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật ấn hành tháng 4-2014 được dư luận hoan nghênh, đọc giả đón nhận và đã giành được “ Giải thưởng Văn học năm 2014” của Hội Nhà văn Việt Nam.

Trong lần tái bản này, tác giải đã bổ sung thêm phần tư liệu ở cuối sách in những tài liệu chọn lọc trong số các tài liệu mà tác giả được tiếp cận sau ngày 30-4-1975. Đây là những tài liệu  về cuộc chiến, trong thời gian diễn ra sự sụp đổ được xem là tuyệt mật của “phía bên kia”, gần như lần đầu được công bố toàn dân.

Quyển sách gồm 19 chương cùng với phần phụ lục gồm 21 tài liệu tham khảo nguyên bản được in toàn văn đã phát họa sinh động sự sụp đổ cùng chân dung của hầu hết tướng lĩnh quân đội, và số phận những người cầm đầu chính quyền tay sai Sài Gòn. Kể từ chiến thắng Phước Long ( tháng 1-1975) của Quân giải phóng tới những giờ phúc lịch sử trưa ngày 30-4-1975 tại Dinh Độc Lập, bao gồm trọn vẹn bốn tháng: 1,2,3,4- 1975 của cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam. Quyển sách  đã làm nổi bật chiến thắng vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng.

Chi tiết: http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-35494.html

Xin trân trọng giới thiệu và hân hạnh phục vụ quý bạn đọc, tại Trung tâm Thông tin- Thư viện Lê Vũ Hùng Trường ĐH Đồng Tháp.