06/08/2018

Xu thế phát triển chương trình giáo dục phổ thông trên thế giới

Xu thế phát triển chương trình giáo dục phổ thông trên thế giới / Trần Công Phong; Nguyễn Thị Hồng Vân (đồng chủ biên). - Hà Nội : Giáo dục, 2016. - 620 tr : bảng ; 24 cm.

 

Quyển sách tập trung nghiên cứu, phân tích kinh nghiệm phát triển Chương trình giáo dục phổ thông của một số quốc gia trong khu vực và thế giới, nhằm khái quát những vấn đề cơ bản nhất về xu thế phát triển Chương trình giáo dục phổ thông trên thế giới, đồng thời cụ thể hóa xu thế đó trong quá trình xây dựng và triển khai Chương trình giáo dục phổ thông của một số quốc gia; từ đó nêu lên những đề xuất, khuyến nghị cho Việt Nam trong việc phát triển Chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn mới.

 

Bên cạnh những thông tin phong phú về quá trình đổi mới giáo dục phổ thông từ rất nhiều nước trên thế giới, các tác giả lựa chọn nghiên cứu sâu về kinh nghiệm phát triển Chương trình phổ thông của một số quốc gia tiêu biểu. Cụ thể, 12 nước được lựa chọn, bao gồm: Vương quốc Anh, Australia, Cộng hòa Liên bang Đức, Hàn Quốc, Hoa Kì, Cộng hòa Pháp, Phần Lan, Liên bang Nga, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Trung Quốc.

 

Sách gồm 14 chương đề cập nội dung phát triển chương giáo dục phổ thông của các quốc gia khác nhau.

 

Mời các bạn đón đọc.