06/08/2018

Chương trình tiếp cận năng lực và đánh giá năng lực người học

Chương trình tiếp cận năng lực và đánh giá năng lực người học / Nguyễn Thị Lan Phương (ch.b.), Trương Xuân Cảnh, Bạch Ngọc Diệp, ... [và những người khác]. - Hà Nội : Giáo dục, 2016. - 646 tr : hình vẽ, bảng ; 24 cm.

Trong những năm gần đây, lĩnh vực phát triển chương trình tiếp cận năng lực và đánh giá năng lực người học thường được tích hợp với nhau, cả hai lại được tích hợp vào quản lí giáo dục, đào tạo giáo viên ở nhiều quốc gia trên thế giới. Nếu các chuyên gia, nhà giáo và nhà quản lí giáo dục được cung cấp thông tin, dữ liệu thì họ sẽ góp phần rất lớn vào công cuộc giáo dục. Quyển sách sẽ rất có ích trong việc đánh giá sự phát triển năng lực người học và sử dụng kết quả để thiết lập sự can thiệp sư phạm hiệu quả.

 

Nội dung sách đề cập đến việc liên kết chặt chẽ 3 lĩnh vực cơ bản là: chương trình giáo dục, giảng dạy và đánh giá. Sách gồm 4 phần và 13 chương.

 

Phần 1: Chương trình tiếp cận

Phần 2: Chuẩn chương trình tiếp cận năng lực

Phần 3: Đánh giá năng lực người học

Phần 4: Chuẩn năng lực và đánh giá năng lực thông qua môn học

 

Mời các bạn đón đọc.