02/11/2016

Nhật Bản trong chiến tranh Thái Bình Dương

Nhật Bản trong chiến tranh Thái Bình Dương / Nhiều tác giả; Lê Kim (biên dịch). - Hà Nội : Công An nhân dân, 2004. - 359 tr. ; 19 cm.

Trong nhiều năm qua, tại Việt Nam cũng như trên tế giới đều có những quyển sách viết về cuộc chiến tranh Thái Bình Dương, nhưng phần lớn chỉ dựa vào những tài liệu của Mỹ. Quyển sách “Nhật Bản trong chiến tranh Thái Bình Dương” được biên soạn chủ yếu từ các nguồn sử liệu của chính Nhật Bản, cùng với những hồi ký của nhiều nhân chứng lịch sử các nước có liên quan như: Dai Toa senso zeshi (bản dịch tiếng Nga là Nhật Bản trong những năm chiến tranh 1941 – 1945) của Hattori Takushiro, tác phẩm Taiheiyo senso-shi (Thái Bình Dương chiến tranh sử), tác phẩm Cuộc chiến tranh Thái Bình Dương (The Pacific war),…

Quyển sách nhằm cung cấp cho bạn đọc những tư liệu nhiều mặt về cuộc chiến tranh do các thế lực quân phiệt Nhật Bản gây ra từ trước năm 1937 cho tới thảm bại năm 1945.

Mời các bạn đón đọc.