03/12/2015

Lịch sử hình thành của Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng - Trường ĐH Đồng Tháp

Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng - Trường Đại học Đồng Tháp hiện nay là tiền thân của Thư viện Trường Trung học Sư phạm Đồng Tháp (1975), Trường Cao đẳng Sư phạm (1977), Trường Sư phạm Mẫu giáo Đồng Tháp (1980), Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục (1982) hợp nhất vào năm 1989, lúc đó số đầu sách: 5.000, số quyển sách: 25.000. Cơ sở đặt tại một dãy phòng học được cải tạo thành thư viện mang tên Thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp. Đến đầu năm học 2002 – 2003 nhà trường được nâng cấp thành Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp, thư viện được chuyển sang cơ sở mới khang trang , rộng rãi hơn để phục vụ bạn đọc với tên gọi Thư viện Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp.

     Tháng 9/2008 Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp chuyển thành trường đại học  đa ngành, để đào tạo nguồn nhân lực cho Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng, thư viện được mang tên mới gắn liền với tên nhà trường “Thư viện Trường Đại học Đồng Tháp”. Hơn ba thập niên qua Thư viện hoạt động chủ yếu dưới hình thức truyền thống(tìm sách trên hộp phích, mượn trả sách bằng thẻ giấy và sổ ghi chép…).

     Đến năm 2010 được sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo trường về công tác thư viện nên đã trang bị nhiều sách, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ cho đào tạo đa ngành nhằm đáp ứng nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo thông qua quá trình dạy – học của cán bộ,giảng viên và sinh viên. Nhà trường đã trang bị “Phần mền quản lý Thư viện ILIB” đưa vào hoạt động, đã giúp cho công tác  phục vụ bạn đọc tốt hơn, nhanh hơn và  khoa học hơn. Đến ngày 08 tháng 01 năm 2013 được Hiệu trưởng nhà trường ký quyết định đổi tên Thư viện trường là Thư viện Lê Vũ Hùng. Đến ngày 13 tháng 01 năm 2015, Hiệu trưởng Nhà trường ký quyết định đổi tên Thư viện Lê Vũ Hùng thành Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng trực thuộc trường Đại học Đồng Tháp.