21/06/2022

Thông báo về việc tạm ngưng trực trưa các ngày trong tuần và ngày thứ Bảy tại Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng

Do vào thời gian hè, số lượng người sử dụng đến Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng giảm nhiều. Nên, Trung tâm tạm ngưng TRỰC TRƯA CÁC NGÀY TRONG TUẦN VÀ NGÀY THỨ BẢY.

- Thời gian: Từ ngày 20/6 đến 15/8/2022.

- Địa điểm: Phòng Đọc, Phòng Mượn.

Sau thời gian trên, Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng sẽ tổ chức trực lại bình thường.

Trân trọng./.