05/05/2022

Học tập đạo đức Bác Hồ

Với cách trình bày ngắn gọn, súc tích, bố cục hợp lý, văn phong mạch lạc, trong sáng, giản dị mà sâu sắc, đan xen những mẩu chuyện hết sức chân thực, sinh động, cuốn sách sẽ đem lại cho bạn đọc những cảm nhận mới, những hiểu biết sâu hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Cuốn sách sẽ giúp người đọc ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp xã hội có thể tiếp cận, học tập, noi theo và vận dụng trong cuộc sống cũng như những yêu cầu mới về đạo đức và lối sống trong giai đoạn mới ; sự cần thiết phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Cuốn sách gồm 3 chương:
Chương I: Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Chương II: Nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Chương III: Những vấn đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sự nghiệp của nhân dân ta ngày nay.


Chi tiết: http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-35006.html
Xin trân trọng giới thiệu và hân hạnh phục vụ quý bạn đọc, tại Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng Trường ĐH Đồng Tháp.