05/05/2022

Nho giáo đạo học trên đất kinh kỳ: Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội

Đạo học là một thuật ngữ bao hàm những ý nghĩa kép. Có một ý nghĩa là Đạo và một ý nghĩa là học. Đạo theo nghĩa chữ Hán là con đường, song đồng thời củng lại là một từ ám chỉ tâm linh mang ý nghĩa của một tôn giáo. Học là một từ chỉ sự cố gắng nỗ lực của con người trong quá trình rèn luyện cách sống, mở mang trí tuệ nên cha ông ta thường nói học làm người, học làm thầy, học làm quan... Học ở đây không chỉ là học chữ thuần tuý mà còn học nhân cách, học lễ nghĩa, học để sống...


Đạo học dưới góc độ giáo dục chỉ tính mấy năm đổi mới và cải cách giáo dục của nước ta đã có rất nhiều tư liệu. Tư liệu nói về những mặt tích cực bên cạnh những mặt hạn chế nhất định trong giáo dục. Đồng thời, đề cập đến nền Đạo học của chúng ta trước những thách thức của nền kinh tế thị trường hiện nay.


Cuốn sách là nguồn tư liệu quý giá về đề tài Đạo học mảnh đế Kinh kỳ, một trung tâm giáo dục đào tạo tiểu biểu của cả nước.


Chi tiết: http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-41353.html
Xin trân trọng giới thiệu và hân hạnh phục vụ quý bạn đọc, tại Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng Trường ĐH Đồng Tháp.