05/05/2022

Thuật hùng biện: Tăng khả năng nói trước đám đông

Sự thành công trong kinh doanh, trong các mối quan hệ xã hội, hay ngay cả tronglĩnh vực riêng tức của một người phụ thuộc rất nhiều vào khả năng giao tiếp của người đó, khả năng thể hiện, diễn đạt cho mọi người biết bạn là ai, bạn muốn gì, và bạn tin vào điều gì. Và giờ đây, hơn lúc nào hết, trong thế giới đầy căng thẳng, sợ hãi và lo lắng, chúng ta cần phải mở rộng cánh cửa giao tiếp hơn lúc nào hết. Mở rộng cánh cửa giao tiếp cũng là để đón nhận những điều thú vị và tốt đẹp nhất đến với cuộc sống


Sách gồm 5 phần:
Phần 1: Cơ sở của việc diễn đạt hiệu quả
Phần 2: Bài diễn thuyết, diễn giả và khán giả
Phần 3: Mục đích của những bài nói chuyện được chuẩn bị và những bài nói chuyện tuỳ ứng
Phần 4: Nghệ thuật giao tiếp
Phần 5: Thử thách của một bài thuyết trình hiệu quả


 Chi tiết: http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-35112.html
Xin trân trọng giới thiệu và hân hạnh phục vụ quý bạn đọc, tại Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng Trường ĐH Đồng Tháp.