27/04/2022

Mỹ thuật Việt Nam thời kỳ 1975 - 2005

Chiến thắng lịch sử vĩ đại Mùa Xuân 1975 đã được toàn thể giới mỹ thuật Việt Nam chào mừng bằng " một cảnh ra quân khá hùng vĩ" tại cuộc Triển lãm Mỹ thuật Toàn quốc 1976


Mỹ thuật thời kỳ đổi mới là kết quả của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Nó dựa trên một nền tảng kinh tế ngày càng phát triển theo hướng "công nghiệp hóa - hiện đại hóa", một tinh thần dân chủ - cởi mở,...


Cuốn sách là tuyển tập các tác phẩm, phản ánh về căn bản diện mạo của nền mỹ thuật Việt Nam lúc bấy giờ.


 Chi tiết: http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-19218.html
Xin trân trọng giới thiệu và hân hạnh phục vụ quý bạn đọc, tại Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng Trường ĐH Đồng Tháp.