27/04/2022

Người là Bác Hồ của tất cả chúng ta

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của nhân dân Việt Nam, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người đã chèo lái đưa cách mạng Việt Nam vượt muôn trùng gian khó, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác


Hồ Chí Minh - anh hùng giải phòng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất đã trở thành huyền thoại bởi cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Người vĩ đại bởi sự giản dị, khiêm nhường, bởi tình thương vô hạn của Người đối với nhân dân lao động nước mình và nhân dân lao động trên toàn thế giới.


Quyển sách nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu tìm hiểu về cuộc đời giản dị mà vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người đã đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với một số nước châu Á và Đông Nam Á.

Sách gồm có 3 phần:
Phần I: Càng hiểu càng thân, càng gần càng quý. Phần này bao gồm những câu chuyện về tình cảm của bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh  
Phần II: Phải làm đúng những điều đồng chí Hồ Chí Minh đã di chúc lại. Phần này gồm những bài viết của bạn bè thế giới ca ngợi và thương tiếc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phần III: Một số hoạt động ngoại giao của Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969 ở Lào, Campuchia và một số nước châu Á.

 Chi tiết: http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-41161.html
Xin trân trọng giới thiệu và hân hạnh phục vụ quý bạn đọc, tại Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng Trường ĐH Đồng Tháp.