27/04/2022

Cuộc tổng tiến công của quân giải phóng miền Nam Việt Nam năm 1968: Qua tài liệu lưu trữ của chính quyền Sài Gòn

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là một thắng lợi chiến lược của nhân dân ta. Chiến thắng của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là sự kiện lịch sử to lớn, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta; làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, góp phần chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc, buộc đế quốc Mỹ phải chấp nhận đàm phán với ta tại Hội nghị Pari về lập lại hòa bình ở Việt Nam.


Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân đã trôi qua hơn 40 năm, nhưng ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm trong hơn ba phần tư thế kỷ lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng ta vẫn còn nguyên tính thời sự đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày nay.


Với những tư liệu của chính quyền Sài Gòn trước năm 1975 và cách tiếp cận mới, cuốn sách sẽ giúp bạn đọc nghiên cứu sâu hơn, toàn diện hơn về thắng lợi của cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968.


Chi tiết: http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-35484.html
Xin trân trọng giới thiệu và hân hạnh phục vụ quý bạn đọc, tại Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng Trường ĐH Đồng Tháp.