08/09/2021

Thông báo về việc truy cập các Cơ sở dữ liệu tạp chí và sách nước ngoài miễn phí

Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng xin giới thiệu đến Quý Thầy, cô và các bạn sinh viên, học viên việc sử dụng miễn phí CƠ SỞ DỮ LIỆU của 02 tạp chí điện tử SAGE, EMERALD03 sách điện tử của IGPUBLISHING, SPRINGER, ELSEVIER (thuộc Dự án Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ). Cụ thể như sau:

1. Cơ sở dữ liệu của tạp chí đa ngành SAGE

Bao gồm: 962 tạp chí khoa học chuyên ngành Khoa học xã hội & Nhân văn, Kinh doanh & Quản lý, Xã hội học, Tâm lý học, Khoa học & Công nghệ, Kinh tế & Phát triển, Giáo dục,..

Địa chỉ truy cập: https://journals.sagepub.com

2. Cơ sở dữ liệu tạp chí chuyên sâu khối ngành kinh tế EMERALD

Bao gồm: 160 tạp chí khoa học chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế, Kinh doanh, Kế toán và Tài chính, Thuế và Kiểm toán, Kinh tế Xây dựng và Môi trường, Đạo đức Kinh doanh và Pháp luật, Kinh tế, Giáo dục,...

Địa chỉ truy cập: https://www.emerald.com/insight/

3. Cơ sở dữ liệu sách điện tử đa ngành IG PUBLISHING

Bao gồm: 6.000 sách điện tử, được xuất bản từ năm 2015 đến năm 2020, bởi 20 nhà xuất bản quốc tế

Địa chỉ truy cập: https://portal.igpublish.com/iglibrary/

4. Cơ sở dữ liệu sách điện tử chuyên ngành kinh tế SPRINGER

Bao gồm: 4.178 sách điện tử trực tuyến, được xuất bản từ năm 2013 đến năm 2019

Địa chỉ truy cập: https://link.springer.com

5. Cơ sở dữ liệu sách điện tử cơ bản chuyên ngành kinh tế ELSEVIER

Bao gồm: 571 sách điện tử trực tuyến, được xuất bản từ năm 2017 trở về trước.

Địa chỉ truy cập: https://www.sciencedirect.com/

Lưu ý:

- Các CƠ SỞ DỮ LIỆU TẠP CHÍ VÀ SÁCH ĐIỆN TỬ sử dụng địa chỉ IP TĨNH của Trường. Quý Thầy/ cô khi sử dụng mạng Internet của Trường có thể đăng nhập vào xem toàn văn và tải về các tài liệu cần thiết.

- Trong thời gian giãn cách xã hội, các nhà xuất bản của 03 CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ CỦA IG PUBLISHING, SPRINGER, ELSEVIER có hỗ trợ cho Trường 01 tài khoản để truy cập từ xa (có thể truy cập xem toàn văn tại nhà, khi không đến được Trường).

Quý Thầy, cô và các bạn sinh viên, học viên có nhu cầu truy cập 03 CƠ SỞ DỮ LIỆU SÁCH ĐIỆN TỬ trên, vui lòng liên hệ với Viên chức Nguyễn Hoàng Nam, Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng, số điện thoại/ Zalo: 0367 19 61 79 để được hỗ trợ.