31/03/2021

Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2021

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Từ ngày 23/3 đến ngày 30/4/2021. 

2. Địa điểm: Trường Đại học Đồng Tháp.

NỘI DUNG 

1. Trưng bày, triển lãm, xếp sách nghệ thuật

Chủ đề: Quê hương, đất nước và con người Việt Nam.

- Trưng bày, triển lãm sách: Lịch sử dân tộc Việt Nam, biển đảo quê hương, văn hóa dân gian, địa chí và nhân vật tỉnh Đồng Tháp; sách do cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp xuất bản.

- Xếp sách nghệ thuật chữ: DTHU

2. Tuyên truyền, giới thiệu Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4

- Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.

- Danh ngôn về sách, thư viện và văn hóa đọc.

3. Giới thiệu mỗi ngày 01 quyển sách

Chủ đề: Lịch sử dân tộc, biển, đảo Việt Nam.

- Giới thiệu trên loa phát thanh của Trường.

- Giới thiệu sách mới trên website của Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng. 

4. Cuộc thi “Quyển sách ấn tượng nhất của tôi”: Giới thiệu về quyển sách bản thân ấn tượng nhất (có thể lệ gửi kèm).

5. Hội nghị bạn đọc, tọa đàm về sách

- Báo cáo kết quả hoạt động, dịch vụ phục vụ bạn đọc của Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng.

- Lắng nghe ý kiến, giải đáp những câu hỏi của bạn đọc.

- Khen thưởng cuộc thi “Quyển sách ấn tượng nhất của tôi”.

- Khen thưởng bạn đọc tích cực đến Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng học tập, nghiên cứu nhiều nhất trong năm 2020.

- Tọa đàm về sách.

6. Tổ chức phòng đọc “xanh”

Tổ chức, trang trí cây xanh tại các khu vực đọc sách, tự học của cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên.

Dữ liệu đính kèm:

Ke hoach to chuc Ngay sach va Van hoa doc Viet Nam 2021.pdf [2306667 Kb] The le cuoc thi Quyen sach an tuong nhat cua toi.pdf [1239054 Kb]