25/04/2019

Tấm lòng với đất nước

Tấm lòng với đất nước / Nguyễn Thị Bình. - Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 616 tr. ; 24 cm.

“Tấm lòng với đất nước” - cuốn sách được NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản dày dặn với hơn 600 trang. Thế nhưng, đó không phải là sức nặng của khối giấy mà đó là sức nặng của tấm lòng, tâm huyết, ý thức trách nhiệm của tác giả đối với đất nước, dân tộc, nhân dân, của những đóng góp, cống hiến của Bà Nguyễn Thị Bình đối với cách mạng Việt nam.

Quyển sách là tuyển chọn một số bài phát biểu, bài viết, bài trả lơi phỏng vấn của  Bà Nguyễn Thị Bình trong những năm gần đây, cuốn sách tập trung  vào ba nội dung chính: Những suy nghĩ của Bà về đất nước, Nhân dân và Đảng; về ngoại giao Việt Nam trong giai đoạn mới và những bài học kinh nghiệm; về sự nghiệp giáo dục của nước nhà. Cuốn sách đan xen những bài tham luận tại Hội thảo, những bài trả lời báo chí,… là những dòng hồi kí, nhẹ nhàng, xúc động mà sâu sắc. Những câu văn luôn chất chứa đầy ắp nỗi lòng, suy nghĩ, băn khoăn chen lẫn lo lắng và hi vọng.

Lật từng trang sách, người đọc có thể hình dung ra một con người với lối tư duy sắc sảo, khúc chiết trong từng câu, và trên hết là những trăng trở đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Đây là một công trình tập hợp trí lực và tâm huyết của một nhà lãnh đạo, một đảng viên có gần 70 năm tuổi Đảng. Hơn 600 trang sách với gần 70 bài viết tuy không thể kể ra hết, nhưng đã gói trọn tình yêu đất nước , thể hiện ý chí sắt đá của mỗi người con đất Việt. Cuốn sách không chỉ là tư liệu báo chí, mà nó còn có những sử liệu quý giá về  những thay đổi của đất nước trong từng giai đoạn lịch sử, đặc biệt là những thay đổi về giáo dục nước nhà.

Chi tiết: http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-41371.html

Xin trân trọng giới thiệu và hân hạnh phục vụ quý bạn đọc, tại Trung tâm Thông tin- Thư viện Lê Vũ Hùng Trường ĐH Đồng Tháp.